NEMOSERVIS Mariánské Lázně s.r.o. - hlavní stránka

Nabídka služeb v oblasti správy bytových domů

Nabízíme:

Ekonomické a účetní služby

 • vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků
 • informace o hospodaření SVJ, přehledy plateb a neplatičů, zasílání upomínek dlužníkům
 • účetní roční závěrka a daňové přiznání
 • vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu, zajištění odečtové služby
 • zpracování daňového přiznání ke srážkové dani

Provoz a správa domu

 • vedení evidence členů společenství, ostatních uživatelů bytů či nebytových prostor
 • pomoc s odstraněním havarijních závad
 • pomoc s technickou údržbou domů a drobnými opravami
 • sledování termínů pravidelných předepsaných revizí a cejchování měřidel
 • zajišťování realizace větších oprav včetně výběrových řízení na vhodného dodavatele
 • zajištění výměny poměrových měřidel, kalorimetrů v předepsaných termínech
 • právní služby (příprava smluv, dohod o práci, konzultace smluvních vztahů a jiné)

dále nabízíme za úplatu doplňkové služby

 • výkon statutárního orgánu (předseda výboru, nebo předseda společenství)
 • pomoc při založení společenství vlastníků jednotek, zpracování návrhu stanov společenství vlastníků jednotek, změny statutárního orgánu společenství vč. návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • vedení členských schůzí shromáždění vlastníků + zpracování zápisu ze schůze shromáždění
 • ekonomické rozbory pro banky k poskytnutému úvěru
 • zpracování podkladů k soudní žalobě – podklady pro advokáta k soudnímu vymáhání pohledávek
 • zpracování administrativní agendy při uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • zajištění provozu a údržby rezidentních objektů
 • domovnické služby
 • spolupráce s technickým dozorem a účast na kontrolních dnech při rekonstrukcích domů
 • další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě dohody

Kontakty

NEMOSERVIS
Mariánské Lázně s.r.o.
Dvořákova 533/2
353 01 Mariánské Lázně
mobil: +420 604 581 838
nemoservis@nemoservis.eu
provozní doba >


NEMOSERVIS Mariánské Lázně s.r.o. NEMOSERVIS Mariánské Lázně s.r.o.
Dvořákova 533/2, 353 01 Mariánské Lázně
mobil: +420 604 581 838
e-mail: nemoservis@nemoservis.eu